BiS Partners

O NAMA

BiS Partners je nova savjetodavna tvrtka na hrvatskom tržištu koju čini tim vodećih hrvatskih stručnjaka usmjerenih na vrhunske poslovne rezultate.

Pružamo kvalitetnu i stručnu uslugu malim i srednjim poduzetnicima pri izradi projektne dokumentacije za financiranje iz fondova EU, provedbi i praćenju provedbe projekta, te vođenju poslovnih knjiga. Za sve koji žele unaprijediti svoje znanje, nudimo mogućnost pohađanja edukacija za koje smo osigurali vodeće stručnjake iz svih područja poslovanja.

VIZIJA / MISIJA

BiS Partners je mlada tvrtka koja se želi pozicionirati kao istinski lider među savjetodavnim tvrtkama i istaknuti svojim vrijednostima i uslugama.

Vrijednosti do kojih BiS Partners uvijek drži u svom poslovanju zaokružuju jedinstveni proces između nas i klijenta. S nama ste u sigurnim rukama jer smo:

PREDANI
ISKUSNI
USTRAJNI

Odlučite se za BiS Partners. Odlučite se za izvrsnost.

KONTAKT

Kontaktirajte nas:

EU FONDOVI

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Za poduzetnike koji žele aplicirati za projekte EU:

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

 • Redovito prikupljamo i obrađujemo informacije o objavljenim natječajima
 • Ažurno Vas izvještavamo o natječajima iz fondova Europske unije te iz nacionalnih fondova
 • Pomažemo u pripremi i oblikovanju Vaše ideje
 • Savjetujemo Vas u pripremnoj fazi pisanja Projekta
 • Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prema zahtjevima i pravilima Europske
 • Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prema zahtjevima i pravilima RH za nacionalne programe bespovratnih sredstava (izrada prijavnog obrasca, obrasca financijske konstrukcije i proračuna aktivnosti, izrada investicijske studije, asistencija u popunjavanju skupne izjave i izjave o korištenim potporama i dr.)

EDUKACIJE

Organiziramo stručne seminare konferencije iz raznih područja poslovanja.

Pregled seminara:

Financije

Management

Marketing

Prodaja

Turizam

Informatika

EU fondovi

Zdravstvo

Cilj je svih naših edukacijskih usluga pružiti klijentima najvišu moguću dodanu vrijednost, kontinuirano im pomagati u ispunjavanju poslovnih ciljeva te im uvijek biti prvi izbor kada je u pitanju interno usavršavanje njihovih managera i zaposlenika.

U suradnji s vrsnim stručnjacima s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju i edukaciji poduzetnika i managera, organiziramo stručne seminare konferencije iz raznih područja poslovanja.

Prijavnica za seminar:

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pouzdano i ažurno vođenje poslovnih knjiga, računovodstvene, porezne i ostale evidencije u skladu s važećim zakonima i poreznim propisima RH za male i srednje poduzetnike, obrte, slobodne djelatnosti i neprofitne organizacije.

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija:

 • Vođenje financijskog knjigovodstva; dnevnik i glavna knjiga
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine (osnovnih sredstava)
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga prometa
 • Popis dugotrajne imovine
 • Evidencija o obvezama i potraživanjima

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna:

 • Porez na dodanu vrijednost
 • Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 • Putni nalozi
 • Obračun amortizacije
 • Naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade

Izrada godišnjih izvještaja:

 • Statistički izvještaji
 • Godišnji obračun (bilanca,račun dobiti i gubitka, novčani tokovi,bilješke)
 • Prijava poreza na dobit
 • Godišnja prijava poreza na dohodak
 • Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.

INVESTICIJSKI ELABORATI

Ukoliko planirate investiciju, te Vas banka traži poslovni plan ili investicijsku studiju ulaganja, kao podlogu za odobravanje kredita, obratite nam se s povjerenjem.

POSLOVNI PLAN

Za uspjeh u poduzetništvu neophodna je provedba kapitalnih i ostalih ulaganja.

Isto zahtjeva detaljno razrađenu analizu ulaganja, buduće rezultate poslovanja te rješenja za eventualne rizične situacije koje se mogu pojaviti u budućnosti. Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i opisuje sve aspekte poslovanja.

Izrađujemo poslovne planove za:

 • nove poslovne ideje, kao provjera isplativosti i izvodljivosti
 • postojeće poslovanje, kao sredstvo za bolju organizaciju i povećanje produktivnosti
 • dobivanje kredita od poslovnih banaka
 • dobivanje kredita od HBOR-a
 • dobivanje jamstava od HAMAG BICRO-a
 • dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora

INVESTICIJSKI ELABORAT / INVESTICIJSKA STUDIJA

Investicijski program je postao neizostavni i obvezni dio potrebne dokumentacije prilikom traženja kredita, a HBOR je čak preporučio njen sadržaj, koja je obvezna za ulaganja preko 700.000,00 kuna.

Investicijski elaborat je, slično kao i poslovni plan, dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka, ali koja se odnosi samo na određenu investiciju te će obraditi one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu tog investicijskog projekta. Obično se izrađuje za određeni poslovni pothvat u sklopu postojećeg poslovanja s ciljem dobivanja odgovora kolika je isplativost te investicije i kakve će učinke imati na ostalo poslovanje.

Izrađujemo investicijske elaborate / investicijske studije za:

 • nove poslovne ideje, kao provjera isplativosti i izvodljivosti
 • postojeće poslovanje, kao sredstvo za bolju organizaciju i povećanje produktivnosti
 • dobivanje kredita od poslovnih banaka
 • dobivanje kredita od HBOR-a
 • dobivanje jamstava od HAMAG BICRO-a
 • dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora

POSLOVNO SAVJETOVANJE

U suradnji s vrsnim stručnjacima s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju i edukaciji poduzetnika i managera, organiziramo stručne seminare konferencije iz raznih područja poslovanja.

Cilj je svih naših edukacijskih usluga pružiti klijentima najvišu moguću dodanu vrijednost, kontinuirano im pomagati u ispunjavanju poslovnih ciljeva te im uvijek biti prvi izbor kada je u pitanju interno usavršavanje njihovih managera i zaposlenika.

SAVJETOVANJE VEZANO ZA:

Financije

Management

Marketing

Prodaja

Turizam

Informatika

EU fondovi

Zdravstvo

POSLOVNO SAVJETOVANJE:

Pitanje vezano za posao:

IZRADA I ODRŽAVANJE
WEB STRANICA

Izrada i održavanje Web stranica za Vaše poslovanje.

GRAFIČKI DIZAJN

DIZAJN LOGOTIPA

DIZAJN POSJETNICA

DIZAJN LETAKA I BROŠURA

DIZAJN OMOTA KNJIGA

DIZAJN AMBALAŽA

DIZAJN DRUŠTVENIH MREŽA

DIZAJN POZIVNICA

DIZAJN JUMBO PLAKATA

WEB I MOBILNI DIZAJN

T-SHIRT DIZAJN

DIGITALNI MARKETING

GOOGLE ADWORDS

FACEBOOK OGLAŠAVANJE

S E O

VIDEO OGLAŠAVANJE

EMAIL MARKETING

CONTENT MARKETING

MOBILNO OGLAŠAVANJE

Event
Management

Planiramo, osmišljavamo i upravljamo iznimnim slavljima diljem Hrvatske.

Od malih intimnih okupljanja do velikih i raskošnih poslova, naši vjenčanja i zabave su nezaboravna, čarobna iskustva, savršeno planirana i lijepo izvedena.

Vaše ideje pretvaramo u stvarnost!
Veselimo se svakom Vašem upitu!

Organizacija
Vjenčanja

Tematske
Djevojacke Večeri

Organiziramo nezaboravne djevojačke večeri budućoj mladenki!

Poslovni i
Promotivni Eventi

Dizajn i opremanje svih vrsta evenata.

Za Vas ostvarujemo event vrhunskog vizualnog dojma, pomno planiran i usklađen do posljednjeg detalja, a sve u skladu sa prirodom posla i vizualnim identitetom Vaše tvrtke.

Poslovni eventi (konferencije, seminari, radionice, poslovni doručci i poslovne večere, simpoziji, sastanci zaposlenika odjela, prezentacije, regionalni sastanci, ...)

Promotivni/svečani eventi (gala večere i kokteli, lansiranje proizvoda (Product Launches), specijalni eventi, godišnjice / obljetnice tvrtke, božićni party-i, humanitarni eventi, promocije, sajamski nastupi, otvorenja,...)